Aanmelding

Op dit moment is er behoefte aan uitbreiding van alle stemgroepen.
Hebt u een goede stem en kunt u noten lezen, neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking. Van blad zingen is geen voorwaarde, maar noten lezen wel. Ook kunt u op proef een repetitie bijwonen. Geïnteresseerd? U kunt bellen of mailen met:
Jetze Dubbelman (T: 020-6256211, E: jetzedubbel@gmail.com) of
Secretariaat Kamerkoor Scala: E: scalakamerkoor@gmail.com

Contributie en inlichtingen

De contributie bedraagt in principe € 290 per jaar. (Omdat gebleken is dat dat bedrag voor sommigen een te hoge drempel is en anderen best bereid en in staat zijn wat meer te betalen, hebben we een getrapte contributie ingevoerd met afwijkingen van 25%. Dit betekent dan een minimum contributie van € 200 en een maximum contributie van € 335. Elke deelnemer bepaalt zelf welk tarief hij of zij betaalt.)
IBAN van het koor: NL44INGB0006221099, ten name van Zangvereniging Scala, Amsterdam.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
André van Oostveen (klik op naam om e-mail te versturen)
T: 06-22859006