Concerten

Kamerkoor Scala geeft minimaal één keer per jaar een volwaardig concert, met daarnaast nog incidenteel kleine concerten in min of meer besloten kring, en try-outs. Voor deze concerten hebben we een aantal malen contact gezocht met koren die een vergelijkbaar repertoire zingen, om gezamenlijk een heel concert te vullen. Wij zingen meestal a capella, maar soms ook met instrumentale begeleiding. Eén keer (2010, de Nicolaas Cantate van Benjamin Britten) hebben wij voor de muziek een mise-en-scène laten ontwerpen.

Alle projecten zijn opgebouwd rond een thema. Per project wordt minimaal een half jaar (intensief) naar een concert toegewerkt, en daarnaast onderhouden wij een basisrepertoire voor de ‘kleine concerten’.